Søkerlisten er klar: Disse vil bli visepolitimester