Refser egen kommune: – Hjelper lite å ha regler når de ikke følges