2019 ble bedre enn fryktet, men rådmannen er bekymret

foto