Helt umulig for Mona, men hun ser at andre får lov