Nå har kommunen bestemt seg. Dette skjer med gruppetrening