Slik ville Arendal sett ut med friske farger: - God idé!