Vil koronateste barna før gjenåpning av barnehagene