Utsetter trolig valg av styreleder i Sparebanken Sør