- Ingen vits å anmelde innbrudd til politiet, mener Frp-topp