Samlet inn nær 2, 3 millioner til flodbølgeofrene

foto