Ingmar Bergman får hvile ved siden av sin kone

foto