Sykehuset kan overta bemanningen av legehelikopteret