Sint Raaum trakk seg som styreleder i Arendals Tidende

foto