Innvilger studieplasser: – Et veldig godt bidrag til fastlegekrisen