Kraftig basketak da arendalitt (46) skulle pågripes

foto