Den høye strømprisen påvirker grønnsakavlingene i norske drivhus

foto