Prest får advarsel av biskop etter klimaaksjon under gudstjeneste

foto