Dette kan bli straffen for likskjending og grovt skadeverk