Her skal de konkurrere om å bygge vei til 150–200 millioner