Uvanlig lave priser for drivstoff: Fortsatt priskrig eller koronaviruset?