Over 200 branner i norske avfallsanlegg siste fem årene

foto