Sykehuset har sendt dem regninger for over 40.000 kroner etter fødselen