Arendal har fått sitt første delta-tilfelle. Det tar Aavitsland med stor ro

foto