Mattilsynet: Spesielt mel inneholder ulovlig plantevernmiddel

foto