Glad for legeavtale, men urolig over prosessen

foto