Tvist mellom Mineralparken og vassdrag-ansvarlig

foto