– Har alltid smittevernsutstyr for to uker frem i tid