Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus