Funnet alvorlig skadet ved toglinja – erklært død

foto