Har sendt ut permitteringsvarsel til ansatte

foto