Kontrollutvalget: Brøt ikke regler, for reglene fantes ikke

foto