Grimstadporten ble stengt da tre falt over høyspentlinje