Kobler for lav bemanning til sykehusdødsfall

foto