Breivik fikk medhold – Staten dømt for menneskerettighetsbrudd på ett punkt

foto