Kaos på E18: Ledet trafikken gjennom Sørlandsparken

foto