Kjøperne trakk seg – husbyggefirma tapte erstatningskravet