Vil bryte alt politisk samarbeid med Kristiansand

foto