Sikrer ikke at ambulansepersonalet har god nok kunnskap om medisinbruk

foto