Fabrikkdirektør: – Vår jobb er å ivareta de skadde og de pårørende