Kilsund-mann vil til Afghanistan og hjelpe bombeofre