Opposisjonen vil heller redde boplikten enn å felle Sponheim