Hovmod sto for fartsfall - og da glapp kongepokalen for hjemmehåpene Lassesen og Nyhus