Ulovlig å bruke fritidseiendommer på Lille Kirkeholmen