Ulovlig å bruke fritidseiendommer på Lille Kirkeholmen

foto