Sørlandet sykehus er fremdeles for dårlige på å melde fra om uønskede hendelser.

Det slår statsforvalteren i Agder fast i en rapport.

Etter de mange feiloperasjonene, har Statsforvalteren gått gjennom 60 tilfeldige journaler i Flekkefjord og Kristiansand i fjor.

Til sammen ble det avdekket 23 uønskede hendelser som ikke ble rapportert, skriver Avisen Agder.