Sa han hadde lært av sine feil. Så ble han stoppet i 127 km/t i 70-sonen