Stenger gjenvinnings-anlegg - ber folk vente med rydding