His Brygge: 14 av 34 leiligheter solgt på to dager