Vitne: – Måtte skilles under håndgemenget på styremøtet