Vedtatt: Maks 50 på offentlige arrangementer og ti personer på samme fest

foto