Strømprisene velter budsjettet til barnefaren fra Grimstad